Adding slip to relief slabs.


Eng: Here, the slip was added to clay slabs that were either stretched open or relief was stamped into the surface. The slabs were left to dry up to leather hard before a stamped relief was added. In the case of the slab stretching, just the top level of the slab is force dried, and the slab is stretched open.
Then in both cases, the slips are added to the surface. Sometimes, after the slip is set, the slabs were then put onto the rolling table again. This produces a flat surface again, and can also produce a secondary pattern of cracks if the surface is force-dried before rolling.

Nederlands: Hier werd de slib toegevoegd aan kleiplakken die werden uitgestrekt of waarin een reliëf werd gestempeld. De plakken moesten drogen tot ze leerhard waren voordat een gestempeld reliëf werd aangebracht. Bij het oprekken van de plakken wordt alleen het bovenste niveau van de plaat gedroogd en wordt de plaat uitgestrekt.
Dan worden in beide gevallen de slibs aan het oppervlak toegevoegd. Soms worden de plakken, nadat de slib is uitgehard, opnieuw op de roltafel gelegd. Dit levert weer een vlak oppervlak op, en kan ook een secundair patroon van scheuren opleveren als het oppervlak geforceerd gedroogd is voor het walsen.