Mishima.


Eng:   I use a fairly thick slip for my Mishima work, trying to make up a mix that contains very little water content to try and limit shrinkage as it dries. I use Porcelain slips on Porcelain and Earthenware works.
Stoneware slips on Stoneware pieces, or a 40% Porcelain and 60% Stoneware slip mix on Stoneware. This is to limit shrinkage after glaze fire.
After the pieces are turned down, they are carved out, filled with the appropriate slip, and left to dry again to leather hard. Then scraped down to the surface of the pot again. This technique I have found to be a case of the right clay and the right slip, and more than anything, the knowledge of when to perform each step. The clay or slip always has to be either at the right stage of
drying to be scraped down or the right stage to receive the slip.
This technique will be one of the workshops included in the next book, number two.

Nederland's:   Ik gebruik een vrij dikke slib voor mijn Mishima-werk, en probeer een mengsel te maken dat heel weinig water bevat om krimp tijdens het drogen te beperken. Ik gebruik slib van porselein voor porselein en aardewerk.
Steengoed slib voor steengoed of een mengsel van 40% porselein en 60% steengoed slib voor steengoed. Dit is alleen om de krimp na het bakken te beperken.
Nadat de stukken zijn afgedraaid, worden ze uitgesneden, gevuld met de juiste slib en weer tot leerhard gedroogd. Daarna worden de stukken afgeschraapt tot het oppervlak van de pot. Ik heb gemerkt dat deze techniek een kwestie is van de juiste klei en het juiste slib gebruiken en vooral weten wanneer elke stap moet worden uitgevoerd. De klei of het slib moet altijd in het juiste stadium van
drogen om te worden afgeschraapt of het juiste stadium om het slib te ontvange.
Deze techniek zal een van de workshops zijn die in het volgende boek nummer twee zullen worden opgenomen.