Coffee mugs.

Eng.

Here I have made the body out of rolled coloured porcelain slabs. The bases are in some examples on a turned base and some on a rolled slab base. The rolled porcelain is normally made up out of different coloured slabs put on top of each other, with slips in between. The patterns are created by cutting the rolled out slabs at different angles and placing them slightly overlapping to be rolled out again. I do use paper pulp in all my porcelain, that does help with mechanical strength while I am shaping the form. The crackle effect is made by laying a dry cracked porcelain layer onto of the slab before rolling again. The clear, crisp pattern is brought to the surface by a quick sanding with wet and dry sandpaper and water after the bisc. fire. This helps remove any smudges of colour that have come from the rolling table cloth.

Ned. 

Hier heb ik het omhulsel gemaakt van gewalste platen van gekleurd porselein. De bodems zijn bij sommige voorbeelden op een gedraaide bodem en bij andere op een gerolde bodemplaat. Het gewalste porselein bestaat normaal gesproken uit verschillende kleuren platen die op elkaar worden gelegd, met slibs ertussen. De patronen worden gevormd door de uitgerolde platen onder verschillende hoeken door te snijden en ze een beetje overlappend op elkaar te leggen om ze vervolgens weer uit te rollen. Ik gebruik papierpulp in al mijn porselein, dat helpt bij de mechanische sterkte terwijl ik de vorm vormgeef. Het craquele effect wordt gemaakt door een droge laag gebarsten porselein op de plaat te leggen voordat de plaat weer wordt uitgerold. Het heldere, scherpe patroon wordt na het biscuit naar het oppervlak gebracht door snel te schuren met nat en droog schuurpapier en water. Dit helpt bij het verwijderen van kleurvlekken die van het walsdoek zijn gekomen.