Terra Sigillata Craquelè.


Eng:       I have worked over the past years to find the mechanics of getting a crackle in my Terra Sigillata surfaces. Not only how to attain the crackle, but WHY the crackle would be seen on some work and not another. This took me a lot of trial and error, but have now got a method that does not disappoint if the rules are followed. This all started to fall into place after I started using Terra Sigillata of different specific gravity. After holding workshops on this technique, it became evident that it was necessary to lay the workshop out in a practical step-by-step method.
These workshop notes then became the basis of Workshop book number one.

Nederland's:    Ik heb de afgelopen jaren gewerkt aan het uitzoeken hoe ik craquelé in mijn Terra Sigillata oppervlakken kan krijgen. Niet alleen hoe de craquelé te verkrijgen, maar ook waarom de craquelé op het ene werk te zien is en op het andere niet. Dit kostte me veel vallen en opstaan, maar ik heb nu een methode die niet teleurstelt als de regels worden gevolgd. Dit begon allemaal op zijn plaats te vallen nadat ik Terra Sigillata van verschillend soortelijk gewicht begon te gebruiken. Na het houden van workshops over deze techniek, werd het duidelijk dat het nodig was om de workshop in een praktische stap-voor-stap methode vast te leggen.
Deze workshopnotities werden de basis van Workshop boek nummer één.