Mono print with thick slip.


Eng:    This is a method of slip decoration where the slip makes up the last outer thickness of the piece. It is done basically the same as mono printing. Here the object was to be able to produce the same art as artists can paint on a canvas.
This is a great technique that is very versatile as it can be used on flat slab work as well as built-up pieces and turned work. With this technique, it is possible to basically do most things that can be done on an artist's canvas, just that the image will be in mirror image as in Mono printing. This technique and its variations of it will be part of Workshop book number two.

Nederlands  Dit is een methode van slipdecoratie waarbij de slip de laatste buitenste wanddikte van het stuk uitmaakt. Het wordt in principe op dezelfde manier gedaan als Monoprint. Hier was het de bedoeling om dezelfde kunst te kunnen produceren als kunstenaars op een doek kunnen schilderen.
Dit is een geweldige techniek die zeer veelzijdig is omdat hij zowel kan worden gebruikt op vlakke platen als op opgebouwde stukken en gedraaid werk. Met deze techniek is het mogelijk om in principe de meeste dingen te doen die ook op een schildersdoek kunnen worden gedaan, alleen zal het beeld in spiegelbeeld zijn zoals bij Monoprint. Deze techniek en de variaties erop zullen deel uitmaken van Workshopboek nummer twee.