Adding slip to relief slabs.


Eng: Here, slip was added to clay slabs that were either stretched open or relief was stamped into the surface. The slabs were left to dry up to leather hard before a stamped relief is added. In the case of the slab stretching, just the top level of the slab is force dried and the slab is stretched open.
Then in both cases, the slips are added to the surface. Sometimes, after the slip is set, the slabs were then put onto the rolling table again. This produces a flat surface again, and can also produce a secondary pattern of cracks if the surface is force-dried before rolling.

Nederlands: Hier werd slib toegevoegd aan kleiplaten die ofwel werden uitgestrekt ofwel in reliëf in het oppervlak werden gestempeld. Vervolgens liet men de plakken drogen tot ze leerhard waren voordat er een gestempeld reliëf werd aangebracht. In het geval van het uitstrekken van de plakken wordt alleen het bovenste niveau van de plaat geforceerd gedroogd en wordt de plaat uitgestrekt.
Daarna worden in beide gevallen de slips aan het oppervlak toegevoegd. Soms worden de plakken, nadat de slip is verhard, weer op de roltafel gelegd. Dit levert weer een vlak oppervlak op en kan ook een secundair scheurpatroon opleveren als het oppervlak voor het walsen is geforceerd gedroogd.