Terra Sigillata Craquelè.


Eng:       I have worked over the past years to find the mechanics of getting a crackle in my Terra Sigillata surfaces. Not only the how to attain the crackle, but WHY the crackle would be seen on some work and not another. This took me a lot of trial and error, but have now got a method that does not disappoint if the rules are followed. This all started to fall into place after I started using Terra Sigillata of different specific gravity. After holding workshops on this technique, it became evident that it was necessary to lay the workshop out in a practical step-by-step method.
These workshop notes then became the basis of Workshop book number one.

Nederland's:    Ik heb de afgelopen jaren gewerkt aan het mechanisme om een craquelé in mijn Terra Sigillata oppervlakken te krijgen. Niet alleen hoe de craquelé te verkrijgen maar ook WAAROM de craquelé op het ene werk wel en op het andere niet te zien is. Dit kostte me veel experimenteren en fouten maken, maar ik heb nu een methode die niet teleurstelt als de regels worden gevolgd. Dit begon allemaal op zijn plaats te vallen nadat ik Terra Sigillata van verschillend soortelijk gewicht begon te gebruiken. Na het houden van workshops over deze techniek werd duidelijk dat het nodig was om de workshop in een praktische stap-voor-stap methode uit te leggen.
Deze workshop notities werden de basis van Workshop boek nummer één.