Mishima.


Eng:     I use a fairly thick slip for my Mishima work, trying to make up a mix that contains very little water content to try and limit shrinkage as it dries. I use Porcelain slips on Porcelain and Earthenware works.
Stoneware slips on Stoneware pieces, or a 40% Porcelain and 60% Stoneware slip mix on Stoneware. This is just to limit shrinkage after glaze fire.
After the pieces are turned down, they are carved out, filled with the appropriate slip, and left to dry again to leather hard. Then scraped down to the surface of the pot again. This technique I have found to be a case of the right clay and the right slip, and more than anything the knowledge of when to perform each step. The clay or slip always has to be either at the right stage of
drying to be scraped down or the right stage to receive the slip.
This technique will be one of the workshops included in the next book, number two.

Nederland's:     Ik gebruik een vrij dikke slip voor mijn Mishima werk, en probeer een mix te maken die zeer weinig water bevat om te proberen krimp te beperken als het droogt. Ik gebruik porseleinen slips voor porselein en Aardewerk werken.
Steengoedslips voor Steengoed of een mengsel van 40% porselein en 60% steengoedslips voor steengoed. Dit is alleen om het krimpen na het bakken te beperken.
Nadat de stukken zijn afgedraaid, worden ze uitgesneden, opgevuld met de juiste slib, en weer te lederhard gedroogd. Dan worden de stukken afgeschraapt tot op het oppervlak van de pot. Ik heb gemerkt dat deze techniek een kwestie is van de juiste klei en de juiste slib en vooral de kennis van wanneer elke stap moet worden uitgevoerd. De klei of het slib moet altijd in het juiste stadium zijn van
drogen om te worden afgeschraapt of het juiste stadium om de slib te ontvangen.
Deze techniek zal een van de workshops zijn die in het volgende boek nummer twee zullen worden opgenomen.